Zoals je ziet is onze website volledig vernieuwd! De oude website zat om meerdere redenen aan het einde van z’n levensduur. De nieuwe website geeft ons mogelijkheden om sneller en gemakkelijker informatie te delen en is in alle opzichten heel flexibel! Zaken die we niet meer hebben zijn het forum, ledenlijst, links, nieuwsfeeds, Twitter feed en het weerbericht voor Bergschenhoek. Wat we wel hebben zijn up-to-date foto’s, een up-to-date evenementenkalender en heel veel mogelijkheden voor andere zaken die we de komende tijd gaan maken, vullen of bedenken! Feedback is altijd welkom, gebruik daarvoor onze Facebook pagina; #.